top of page

Magda Woźniak – Koordynator Projektu

Iwona Wojtasik – Koordynator Merytoryczny Projektu

Patrycja Drabarz - Jost – Lokalny Asystent Koordynatora Projektu

Anna Uzdowska -  Lokalny Asystent Koordynatora Projektu

Krzysztof Dziaduszewski – Specjalista ds. prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego

Elżbieta Prymaczek – Księgowość Projektu

Cezary Jagiełło – Obsługa Informatyczna Projektu

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

bottom of page