top of page

Podsumowanie realizacji projektu zabytkowego w Gminie Cedry Wielkie

Dnia 14 maja 2019 r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, w ramach którego wykonane zostały prace remontowo - konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie w uroczystości uczestniczyli: Ksiądz Biskup Archidiecezji Gdańskiej - Wiesław Szlachetka, Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Starosta Powiatu Gdańskiego - Stefan Skonieczny, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych - Jan Szymański, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego - Jacek Michalski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim- mł. bryg. Jan Chodukiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim - mł. bryg. Wojciech Wanat. W uroczystości uczestniczyli także partnerzy projektu, księża: Ks. Janusz Mathea - Dziekan Dekanatu Żuławy Gdańskie, Ks. dr Czesław Sołtys - Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku, Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin - Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach, Ks. Leszek Laskowski - Proboszcz Parafii Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich oraz Ks. Waldemar Naczk - Proboszcz Parafii Św. Antoniego z Padwy w Wocławach, a także Ks. Piotr Radzik - Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie, Ks. Krzysztof Zdrojewski - Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Koźlinach, Radni Gminy Cedry Wielkie z przewodniczącą Justyną Słowińską, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy.

Oficjalne podsumowanie projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” rozpoczęło się wizytą gości w obiektach sakralnych, gdzie dokonano poświęcania pamiątkowych tablic.

Kolejnym punktem wydarzenia było Nabożeństwo Majowe, koncelebrowane przez Księdza Biskupa - Wiesława Szlachetkę w kościele parafialnym Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach, po którym nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy i poświęcenie wieży kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach.

Uroczyste zakończenie odbyło się w domu Podcieniowym w Miłocinie, gdzie zaprezentowano poszczególne etapy projektu jak i efekt finalny. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Janusz Goliński złożył podziękowania zaproszonym gościom za udział w wydarzeniu, a w szczególności tym którzy przyczynili się do prawidłowej realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu to 15.140.841,05 zł, z czego 7.773.094,53 zł to dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste zamknięcie kapsuły czasu na modernizowanej kościelnej wieży w Cedrach Wielkich

W dniu 23 listopada br. o godzinie 15.00 przy kościele pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich odbyło się uroczyste zamknięcie kapsuły czasu na modernizowanej kościelnej wieży. W kapsule zostały umieszczone: tekst zawierający ważne informacje o realizowanym projekcie, biuletyn Nowiny Żuławskie, lista z podpisami osób uczestniczących w wydarzeniu oraz pieniądze.

W tym ważnym dla parafii wydarzeniu udział wzięli Starosta Gdański Pan Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Pani Justyna Słowińska, Sołtys Sołectwa Cedry Wielkie Pani Dorota Zwolak, ks. dziekan Janusz Mathea, Proboszcz Parafii Cedry Wielkie ks. Leszek Laskowski, Proboszcz Parafii Trutnowy Zbigniew Kerlin, Proboszcz Parafii Kiezmark ks. Czesław Sołtys, Proboszcz Parafii Wocławy ks. Waldemar Naczk oraz przedstawiciele Wykonawcy i liczni parafianie.

Podczas uroczystości Ks. Leszek Laskowski wyjaśniał, że umieszczanie kapsuły czasu to zwyczaj praktykowany przez wykonujących remonty zabytkowych budowli. "Zwykle tak się praktykuje, że wykonawcy remontów ważnych obiektów pozostawiają po sobie ślad w postaci dokumentu informującego, kto przeprowadzał remont i w jakich okolicznościach historycznych. Kapsuła i zawarte w niej informację przypomną potomnym historię i okoliczności, remontu tutejszej świątyni”.

Dzięki wykonanym oraz trwającym aktualnie pracom cenna substancja zabytkowa kościoła została zabezpieczona, zachowana i utrwalona.

Uroczyste zamknięcie kapsuły czasu do odbudowanej kościelnej wieży w Trutnowach

W dniu 19 listopada br. o godzinie 9.00 przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach odbyło się uroczyste zamknięcie kapsuły czasu do odbudowanej kościelnej wieży oraz poświęcenie krzyża, który będzie stanowił jej zwieńczenie. W kapsule zostały umieszczone: tekst zawierający ważne informacje o realizowanym projekcie, biuletyn Nowiny Żuławskie, lista z podpisami osób uczestniczących w wydarzeniu, wykaz darczyńców oraz pieniądze.

Każdy z obecnych czuł podniosłość tego momentu, ponieważ dobiega końca realizacja długo wyczekiwanej przez parafian ale i wszystkich miłośników zabytków sakralnych odbudowa zburzonej wieży kościelnej.

Z uwagi na konieczność użycia specjalistycznego dźwigu dopiero około godziny 17.00 udało się osadzić wieżę na świątyni. Prace nad zabezpieczeniem wieży na dachu kościoła oraz na jej wykończeniu potrwają jeszcze przez ok. 2 tygodnie.

Montaż wieży w kościele w Trutnowach

18 października nastąpił pierwszy etap montażu wieży na kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach. Pierwszy element konstrukcji został zamontowany na uprzednio przygotowanym wieńcu przy użyciu specjalistycznego dźwigu. Była to bardzo skomplikowana operacja z uwagi na bliskość drzew oraz wielkość i wagę podstawy wieży wynoszącą blisko 9 ton. W trakcie prac sprawdzono również spasowanie obu elementów wieży, które zostaną ze sobą połączone na stałe na początku listopada br.

Teraz wykonawca rozpocznie prace związane z wykończeniem drugiej części wieży, która zostanie obita gontem.

Teren budowy w tym ważnym dniu na zaproszenie Proboszcza Parafii Trutnowy odwiedzili Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski, Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, Radna Gminy Cedry Wielkie Pani Bożena Myszk oraz Dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie Ks. Kanonik Janusz Mathea.

Zwieńczeniem projektu będzie zamontowanie w listopadzie br. dzwonu oraz krzyża i kuli, w której zostaną umieszczone pamiątki z naszych czasów.

Prace finansowane są ze środków UE, budżetu gminy Cedry Wielkie oraz parafii Trutnowy.

Montaż wieży w kościele w Trutnowach

Od września br. przy kościele w Trutnowach trwa montaż stelażu wieży, który zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku po połączeniu wszystkich elementów zostanie obity gontem. Pod koniec października za pomocą specjalistycznego dźwigu konstrukcja zostanie ustawiona na przygotowanym wcześniej wieńcu.

Całość prac zostanie zakończona do 30 listopada br.

Odbudowa wieży w kościele w Trutnowach

Z końcem sierpnia wykonawca inwestycji pn.: Rekonstrukcja wieży, jako istotnego elementu bryły kościoła przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach przywiózł na plac budowy pierwsze elementy konstrukcji wieży. Wcześniej został również dostarczony gont, którym zostanie obudowana stalowa konstrukcja. Prace związane z montażem poszczególnych elementów rozpoczną się we wrześniu br., a ich zakończenie zaplanowano na koniec października br.

Wykonawca prac przeprowadzi również na własny koszt generalny remont w kruchcie kościoła, która została zniszczona podczas realizacji inwestycji.

Zgodnie z podpisaną umową całość prac zostanie zakończona do 30 listopada br. Po blisko 73 latach świątynia w Trutnowach odzyska jeden z ważniejszych elementów jaki powinien mieć każdy kościół czyli strzelistą i wysoką wieżę, tak by modły wiernych mogły prędzej dolecieć do nieba.

Prace finansowane są ze środków UE, budżetu gminy Cedry Wielkie oraz parafii Trutnowy.

Nowy witraż w kościele w Kiezmarku

Dobiegają końca prace remontowo - konserwatorskie w kościele w Kiezmarku w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. W ubiegłym tygodniu zamontowana została większość zabytkowych witraży, które zostały poddane gruntownej renowacji. Prace finansowane są ze środków UE, budżetu gminy Cedry Wielkie oraz parafii Kiezmark.

Dla wielu osób witraże to tylko ozdoba znajdująca się w oknie kościoła, jednak znaczenie witraży w kościele jest znacznie większe, w szczególności dla historii Żuław. Ukazują one ciągłość sztuki sakralnej i są dowodem na powstanie w naszej gminie w ostatnich wiekach prawdziwych dzieł sztuki sakralnej.

Oprócz 4 zabytkowych witraży odnowionych w kościele w ramach tych prac, dodatkowo został zamontowany nowy witraż z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II. Portret Papieża będzie naszym znakiem pamięci o Janie Pawle II, a wkomponowanie jego postaci w witraż nie jest tylko formą atrakcyjnego zdobnictwa, w którym materiał, jakim jest szkło, zmienia się w dzieło sztuki, ale jest również formą przemiany duchowej tego co ziemskie w boskość.

Wizyta Pana Marka Biernackiego - posła na Sejm i Pana Jana Szymańskiego - Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego, w Gminie Cedry Wielkie

Na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie w dniu 10 lipca 2018 r. odbyła się wizytacja Pana Marka Biernackiego - posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Pana Jana Szymańskiego - Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego. Spotkanie to odbyło się z uwagi na realizację przez Gminę Cedry Wielkie licznych inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

Goście odwiedzili m.in. realizowaną budowę hali sportowej i rozbudowę szkoły w Cedrach Wielkich, a także Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, m.in. w którym realizowany jest projekt partnerski „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

Dodatkowo przedstawiona została koncepcja i rozpoczęte prace budowlane Parku 100 - lecia odzyskania Niepodległości, który zostanie stworzony w centrum Cedrów Wielkich.

Zaprezentowane postępy wykonywanych prac, a także wdrożone rozwiązania techniczne obiektów zostały przez gości ocenione z uznaniem. W trakcie wizyty uczestniczyli również gospodarze obiektów: Ks. Leszek Laskowski - Proboszcz parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich i Pani Joanna Stępień - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Zabytkowym Szlakiem - spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

W Gminie Cedry Wielkie odbyła się wizytacja Pani Agnieszki Kowalskiej - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tematem spotkania było pokazanie Pani Konserwator pięknego dziedzictwa kulturowego Żuław znajdującego się na terenie gminy. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie oprowadził Panią Agnieszkę po obiektach sakralnych znajdujących się w miejscowościach: Kiezmark, Trutnowy, Giemlice oraz Cedry Wielkie, natomiast w Miłocinie punktem zwiedzania był dom podcieniowy - zbudowany w 1731 r., obecnie pełni funkcję kulturalną i mieszkalną.  

Przypominamy, iż Gmina Cedry Wielkie otrzymała dofinansowanie na renowację kościołów oraz domu podcieniowego w Miłocinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław".

Cel szczegółowy projektu to zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych poprzez wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w/w obiektach wraz ze stworzeniem oferty turystycznej na terenie Żuław, przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenie walorów kulturowych obszaru Żuław.

Rewitalizacja śluzy w Marzęcinie

Burmistrz Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Pałubickiej podpisał umowę z firmą AVALON Sp. z o.o. na realizację zadania – „Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zatwierdzenie projektu powinno nastąpić do 28.06.2018 roku a zakończenie prac budowlanych do 28.06.2019 roku. Wykonawca przewiduje jednak dużo wcześniejsze zakończenie prac! Koszt inwestycji wynosi 719 550,00 zł.

Most w Nowym Dworze Gdańskim będzie ponownie otwierany

Burmistrz Jacek Michalski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Pałubickiej podpisał umowę z firmą Mosty Kujawy Krzysztof Szymański na realizację zadania – „Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze (ul.Sikorskiego centrum miasta) w Nowym Dworze Gdańskim w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zatwierdzenie projektu powinno nastąpić do 28.09.2018 roku a zakończenie prac budowlanych do 28.06.2019 roku. Koszt inwestycji wynosi 2 484 999, 75 zł.

Wykonanie prac konserwatorskich, mających na celu usunięcie przyczyn postępującej destrukcji obiektu oraz przywrócenie polichromii pierwotnego stanu technicznego i estetycznego sześciu segmentów późnobarokowych ław z kościoła pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie

Gmina Cedry Wielkie z dniem 07.03.2018 r.  zamieściła w  Bazie konkurencyjności kolejne ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Tym razem chodzi o kościół pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie prac konserwatorskich mających na celu usunięcie przyczyn postępującej destrukcji obiektu oraz przywrócenie polichromii pierwotnego stanu technicznego  estetycznego sześciu segmentów późnobarokowych ław z kościoła pw. Św. Elżbiety Węgierskiej Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubieszewie, w tym:  Marmoryzowane policzki, zapiecki i ramiaki wokół płycin, siedziska, podłogi i elementy konstrukcyjne, płyciny - obrazy.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2018 r. o godzinie 11:00. Więcej informacji o zamówieniu dostępne są na  stronie:

Zakończenie prac remontowych budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie (gmina Nowy Staw)

Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac remontowych budynku kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich

Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac remontowych budynku kościoła pw. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach

Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac remontowych budynku kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku

Prace przygotowawcze przy kościołach w Cedrach Wielkich oraz w Trutnowach

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy kościołach w Cedrach Wielkich oraz w Trutnowach związane z realizacją partnerskiego projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Generalny Wykonawca robót tj. Konsorcjum w składzie: Ekoinbud Sp. z o.o. z Gdańska oraz Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. z Gdańska uzyskał pozytywną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac przy w/w obiektach. Wykonawca zakończył również opracowywanie dokumentacji projektowych dotyczących realizacji prac remontowo - konserwatorskich w kościołach w Cedrach Wielkich, Trutnowach oraz w Kiezmarku.

Dokumentacje zostały złożone w październiku br. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim w celu uzyskania pozwolenia na realizację robót budowlanych przy tych obiektach. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę Wykonawca przystąpi do realizacji głównych prac budowlanych. Do chwili obecnej przy kościołach w Cedrach Wielkich oraz w Trutnowach zostały wykonane prace izolacyjne, natomiast dla kościoła w Kiezmarku ustalono zakres robót dodatkowych, które są niezbędne do zabezpieczenia kościoła przed dalszymi uszkodzeniami oraz mają na celu zabezpieczenie witraży, które zostaną poddane renowacji w ramach projektu.

Realizacja prac przy wszystkich obiektach z uwagi na konieczność wprowadzenia licznych poprawek do zakresu zaplanowanych prac oraz doprojektowania dodatkowych rozwiązań ulegnie wydłużeniu. Zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą prace przy wszystkich obiektach zostaną zakończone do listopada 2018 roku.

Zakończenie prac budowlanych w zabytkowym domu podcieniowym w Miłocinie

W ubiegłym tygodniu Wykonawca tj. EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. zgodnie z umową  zgłosił zakończenie wykonywania robot budowlanych pn. ,,Renowacja zabytkowego Domu Podcieniowego w Miłocinie’’ dofinansowanego z funduszy unijnych.

W ramach projektu wykonano prace związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu poprzez: zamontowanie pięciu lamp energooszczędnych – opraw ziemnych podświetlających, budowę studzienki do poboru wody z istniejącego zbiornika dla celów p. poż., wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni brukowej, odtworzenie nawierzchni kamiennej. Wykonane zostały  prace remontowe pomieszczeń zabytkowego domu poprzez: renowację ścian, sufitów i posadzki na części wspólnej, wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku, remont wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję izby pamięci, zmianę przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji.

Po dokonaniu czynności odbiorowych przedsięwzięcia, Gmina Cedry Wielkie ogłosi przetarg na dostawę wyposażania do domu podcieniowego w Miłocinie. W ramach zamówienia publicznego zakupione zostaną meble, urządzenia multimedialne, głośniki, sprzęt nagłaśniający i sprzęt dźwiękowy.

Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Myszewie

W dniu 27.07.2017 r. na stronie Urzędu Gminy Cedry Wielkie w zakładce przetargi zamieszczono ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności pn.: Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pokrycia dachu w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie. Obiekt zlokalizowany jest na terenie działki nr 105, obr. Myszewo, w Myszewie (gmina Nowy Staw) Budynek kościoła jest budynkiem objętym ścisłą ochroną konserwatorską (obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego Decyzją z dnia 17 listopada 1974r pod nr rej. 814).

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie, w szczególności do:

1) Wykonania robót rozbiórkowych;

2) Wykonania robót ciesielskich;

3) Wykonanie robót dezynfekcyjnych i impregnacyjnych;

4) Wykonania robót pokrywczych;

5) Wykonania instalacji odgromowej dachu;

6) Ustawienie rusztowań i zabezpieczenia

7) Wykonania dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej

8) Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej

Termin składania ofert upływa w dniu  11.08.2017 r.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach.

W imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Gmina Cedry Wielkie jako Pełnomocnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. Wszelkie zapisy Ogłoszenia wskazujące na czynności Zamawiającego będą realizowane przez Pełnomocnika, który będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz załączniki do ogłoszenia zamieszczone zostały na stronie:​

Zawiadomienie z dnia 15.09.2017r o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PPHU BLACHMAN Robert Dudek z siedzibą w Pcimie, uzyskując maksymalną ilość punktów. Z przedmiotowego postepowania nie wykluczono żadnych Wykonawców oraz nie odrzucono ofert żadnego z  Wykonawców.  

Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach

W dniu 26 lipca br., Partner projektu tj. Gmina Nowy Staw ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego, w systemie "Zaprojektuj              i Wybuduj".  

Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielono na 3 zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa rynków Pułaskiego i Kościuszki wraz z placem miejskim, miejscami postojowymi i wyjazdem na ul. Mickiewicza, miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Westerplatte oraz remontem chodników ulic prowadzących do rynków.

Zadanie 2 - Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Powstańców (od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Zwycięstwa).

Zadanie 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej i miejsc postojowych przy ul. Kopernika. Planuje się ponadto remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2017 r. o godzinie 11.00. Całą treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej:

Zawiadomienie z dnia 20.19.2017r o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstw Produkcyjno-Usługowe ,,TUGA" Sp. z o.o. z siedzibą w  Nowym Dworze Gdańskim, uzyskując maksymalną ilość punktów. Z przeprowadzonego postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców oraz nie odrzucono ofert żadnego z Wykonawców.

Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach

Gmina Cedry Wielkie z dniem 26.07.2017 r.  zamieściła w  Bazie konkurencyjności ponownie ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:  zadanie 1 – Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, zadanie 2 – Remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach. Zamawiającym w zakresie Zadania 1 oraz Zadania 2 jest Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2017 r. o godzinie 11:00. Więcej informacji o zamówieniu dostępne są na  stronie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Cedry Wielkie, działając jako Pełnomocnik Zamawiającego, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

Zadanie 1 - Remont pokrycia dachu -  firmę DACH-DEK Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, która uzyskała maksymalna ilość punktów.

Zadanie 2 - Remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła - Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy, uzyskując maksymalną ilość punktów.

Unieważnienie postępowania przetargowego

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego pismem z dnia 29.06.2017r  informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Z uwagi, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, postępowanie zostało unieważnione.

Tym samym w dniu 04.07.br. Gmina Nowy Dwór Gdański ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na w/w zamówienie. Wszelkie dokumenty tj. ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie:

Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 20.07.2017 r. godz. 11:00

Zamawiający - Gmina Nowy Dwór Gdański z dniem 20.07.2017 r. informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański. Z uwagi, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, postępowanie zostało unieważnione.

Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

W dniu 14 czerwca br., Gmina  Nowy Dwór Gdański na stronie internetowej urzędu gminy ogłosiła przetarg na wykonanie  prac rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych. Przedmiot zamówienia w postępowaniu przetargowym podzielono na 3 zadania:

 

Zadanie 1 – Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim  w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.  Zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac remontowych, mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego tj. podnoszenie przęsła środkowego na odpowiednią wysokość przy pomocy mechanizmu zębatkowego w celu udrożnienia ruchu wodnego oraz umożliwienia swobodnej żeglugi na rzece.

Zadanie 2 – Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie „Zaprojektuj  i Wybuduj”. W ramach przetargu przewidziano remont, odnowienie, zabezpieczenie oraz zachowanie istniejących ścian murów śluzy, rewitalizację terenu wokół murów zabytku, uporządkowanie, rozplantowanie oraz niwelację terenu.

Zadanie 3 – Prace remontowe na terenie cmentarzy mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański (Cmentarz Mennonicki w Orłowie, Cmentarz Mennonicki w Żelichowie, Cmentarz Mennonicki w Różewie, Cmentarz Mennonicki w Marynowach) w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie drewnianego ogrodzenia w Różewie, roboty porządkowe na terenie w/w cmentarzy, wykonanie dojść do cmentarzy w Różewie, Marynowach i Orłowie. Stworzenie spójnego oznakowania wszystkich cmentarzy na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Gdański ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Gdański ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 

Całą treść ogłoszenia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej:

 

Podpisanie umowy na prace remontowe i konserwatorskie w budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku

W dniu 08 czerwca 2017 r., Ks. Czesław Sołtys reprezentujący Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku podpisał umowę na zadanie nr  2  tj. "Renowacja wybranych elementów budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku dotyczącego postępowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w obiektach sakralnych, położnych na terenie gminy Cedry Wielkie". Wykonawcą zadania została wybrana firma tj.: Konsorcjum "Ekoinbud Sp. z  o.o. -  Ekoinbud renowacje Sp. z o.o." z Gdańska.  Natomiast umowę podpisali reprezentujący Konsorcjum: Pan  Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu oraz Marcin Korszlak – Wiceprezes Zarządu.

Remont pokrycia dachu budynku kościoła oraz ogrodzenia przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach

Gmina Cedry Wielkie z dniem 31.05.2017 r.  zamieściła w  Bazie konkurencyjności kolejne ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Tym razem chodzi o remont budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:  zadanie 1 – Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, zadanie 2 – Remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach. Zamawiającym w zakresie Zadania 1 oraz Zadania 2 jest Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2017 r. o godzinie 11:00. Więcej informacji o zamówieniu dostępne są na  stronie:

Wybór wykonawcy na prace remontowe i konserwatorskie w budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku

Gmina Cedry Wielkie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania nr  2  tj. ,,Renowacja wybranych elementów budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku dotyczącego postępowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w obiektach sakralnych, położnych na terenie gminy cedry Wielkie, zawiadomieniem z  dnia 30.05.2017 r informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. W wyniku odstąpienia od podpisania umowy przez Spółkę Restauro z Torunia, do realizacji tego zadania została wybrana kolejna firma tj.: Konsorcjum "Ekoinbud Sp.z  o.o. - Ekoinbud renowacje Sp. z o.o." z Gdańska.  Wykonawca  w ramach zadania wykona projekt oraz roboty budowlane zgodnie z  wytycznymi zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. Zakres inwestycji obejmuje renowacje wybranych elementów kościoła tj.: witraży, drewnianego stropu, tynków wewnętrznych oraz drewnianego sklepienia z lunetami.

Oficjalne podpisanie umów na prace remontowe w obiektach sakralnych

W dniu 16 maja 2017 r. w Trutnowach gm. Cedry Wielkie odbyło się oficjalne podpisanie umów na prace remontowe w obiektach sakralnych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach projektu „Zachowanie Wielokulturowego Dziedzictwa Żuław”. W spotkaniu tym na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym: przede wszystkim Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Stefan Skonieczny - Starosta Gdański, Pani Katarzyna Kozyra i Pan Jarosław Baciński - Przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Burmistrzowie partnerskiego projektu: Pan Jacek Michalski - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Pan Jerzy Szałach - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw, Księża z terenu Gminy: Ks. Dziekan Janusza Mathea Dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie, Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin Proboszcz Parafii w Trutnowach, Ks. dr Czesław Sołtys Proboszcz Parafii w Kiezmarku, Ks. Leszek Laskowski Proboszcz Parafii w Cedrach Wielkich, a także przedstawiciele Firmy Ekoinbud: Pan Tomasz Balcerowski - Prezes Zarządu i Pan Bartosz Rozenberg - Członek Zarządu. 

 

Podpisane umowy obejmują realizację dwóch inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pn.: Renowacja budynku kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, Renowacja elementów budowlanych w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Trutnowach.

 

W ramach pierwszej umowy zostaną wykonane m.in. następujące roboty: izolacja obiektu, remont i renowacja dachu, elewacji wraz z wieżą, fundamenty oraz odtworzenie chóru nad nawą główną. Inwestycja obejmuje również uporządkowanie terenu wokół kościoła wraz z wymianą opaski przepuszczającej wilgoć z gruntu wokół ścian zewnętrznych budynku. Koszt tych prac zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym wynosił 2 152 480,71 zł brutto, natomiast firma, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę wykona zadanie za kwotę 2 148 810,00 zł brutto.

 

Głównym zadaniem w ramach drugiej umowy będzie powrót do przedwojennej plastyki bryły kościoła, czyli rekonstrukcja drewnianej części wieży, która została zburzona pod koniec II wojny światowej. Z zadań technicznych ważne będzie odcięcie murów masywu wieży od podciągania kapilarnego, naprawa systemu odprowadzenia deszczówki, zabezpieczenia cokołu muru. W dalszej kolejności konieczne będzie usunięcie współczesnych, cementowych zapraw zewnętrznych, niedyfuzyjnych wewnętrznych oraz fałszywej patyny destrukcyjnie wpływających na stan elewacji masywu. Koszt tych prac zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym wynosił 1 251 924,42 zł brutto, natomiast firma, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę wykona zadanie za kwotę 1 225 080,00 zł brutto.

 

Wykonawcą obu zadań będzie Konsorcjum „Ekoinbud Sp. z o.o. - Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o.”, ul. Wielkopolska 5A. 80-180 Gdańsk. Termin wykonania zadań zgodnie z ofertą wykonawcy upływa dnia 28 lutego 2018 roku.

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w obiektach sakralnych, położonych na terenie gminy Cedry Wielkie

​Gmina Cedry Wielkie – Lider projektu w dniu 17 marca br. zamieściła na stronie internetowej  Urzędu Gminy Cedry Wielkie ogłoszenie o zamówieniu  pn.: Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w obiektach sakralnych, położonych na terenie gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław".

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w następujących obiektach:

Zadanie 1 - kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich. Inwestycja w tym obiekcie obejmuje wykonanie następujących robót: wykonanie izolacji, remont i renowacja dachu, elewacji wraz z wieżą, fundamentów oraz odtworzenie chóru nad nawą główną. Inwestycja obejmuje również uporządkowanie terenu wokół kościoła, w zakresie jego ukształtowania, o spadku  w kierunku od bryły budynku wraz z wymianą opaski przepuszczającej wilgoć z gruntu wokół ścian zewnętrznych budynku.

Zadanie 2 - kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku. Przedmiotem inwestycji jest renowacja wybranych elementów kościoła tj. renowacja witraży, renowacja drewnianego stropu, renowacja tynków wewnętrznych oraz renowacja drewnianego sklepienia z lunetami.

Zadanie 3 - kościół pw. Piotra i Pawła w Trutnowach. Inwestycja dotyczy rekonstrukcji wieży kościoła pw. Piotra i Pawła. Głównym zadaniem inwestycji będzie powrót do przedwojennej plastyki bryły kościoła, czyli rekonstrukcja drewnianej części wieży. Z zadań technicznych ważne będzie odcięcie murów masywu wieży od podciągania kapilarnego, naprawa systemu odprowadzenia deszczówki, zabezpieczenia cokołu muru. W dalszej kolejności konieczne jest usunięcie współczesnych, cementowych zapraw zewnętrznych, niedyfuzyjnych wewnętrznych oraz fałszywej patyny destrukcyjnie wpływających na stan elewacji masywu.

 

Zamawiającym w zakresie poszczególnych zadań są:

Zadanie 1 -  Parafia p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich,

Zadanie 2 -  Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku,

Zadanie 3 -  Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach.

 

W imieniu Zamawiających w niniejszym postępowaniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Gmina Cedry Wielkie jako Pełnomocnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie.

 

Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 04.04.2017 r. godzina 11.00

Całą treść ogłoszenia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej:

Gmina Cedry Wielkie informuje, iż z dniem 30 marca br., na stronie internetowej www.cedry-wielkie.pl w zakładce ,,najnowsze przetargi" została zamieszczona dodatkowa dokumentacja mająca na celu prawidłowe sporządzenie oraz skalkulowanie ofert w ramach zamówienia publicznego.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Wykonanie prac renowacyjnych
i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie

Dnia 13 marca br., w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie odbyło się podpisanie umowy na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: "Wykonanie prac renowacyjnych
i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie". Umowę w imieniu Gminy Cedry Wielkie podpisał Pan Wójt Janusz Goliński, natomiast w imieniu Wykonawcy Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowego MARKUB Pan Tomasz Hrynkiewicz. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji oraz kontrola ilości i terminowości wykonania robót.

Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego

W dniu 08 marca br., Partner projektu tj. Gmina Nowy Staw ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego, w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".  

Inwestycja obejmuje rewaloryzację zabytkowych rynków Pułaskiego i Kościuszki wraz
z częściową modernizacją ulic prowadzących na w/w place oraz przebudową miejsc postojowych i placów przylegających do rynków.

Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielono na 3 zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa rynków Pułaskiego i Kościuszki wraz z placem miejskim, miejscami postojowymi i wyjazdem na ul. Mickiewicza, miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Westerplatte oraz remontem chodników ulic prowadzących do rynków.

Zadanie 2 - Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Powstańców (od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Zwycięstwa).

Zadanie 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej i miejsc postojowych przy ul. Kopernika. Planuje się ponadto remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej.

 

Całą treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej

Zmiana ogłoszenia

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w dniu 22 marca br. zmienił termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowy termin składania ofert: 29.03.2017 rok, godzina 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 29.03.2017 rok, godzina 11:30

Zawiadomienie z dnia 06.04.2017 r. Burmistrza Nowego Stawu o unieważnieniu postępowania

Gmina Nowy Staw działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  unieważniła przedmiotowe postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego, w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".    

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu terminu składania ofert, złożono 2 oferty o wartościach wskazanych w zbiorczym zestawieniu ofert. Kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców w zakresie zadania 1, 2 oraz 3 przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Tym samym w dniu 07 kwietnia br. Gmina Nowy Staw ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na w/w zamówienie. Wszelkie dokumenty tj. ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie:​

Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 25.04.2017 r. godz. 11:00

Zawiadomienie z dnia 26.04.2017 r. Burmistrza Nowego Stawu o unieważnieniu postępowania

W przedmiotowym postępowaniu, Wykonawcy złożyli oferty, których wartości przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem pozwalającym na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Gmina nowy Staw w dniu 27 kwietnia br. ponownie ogłosiła przetarg na zadanie polegające na wykonaniu prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego,
w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".

Całą treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami można pobrać ze strony internetowej:

Zawiadomienie z dnia 13.06.2017 r. Burmistrza Nowego Stawu o unieważnieniu postępowania

W przedmiotowym postępowaniu, Wykonawcy złożyli oferty, których wartości przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem pozwalającym na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zaawansowane prace renowacyjne i remontowe zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie

Trwają zaawansowane prace przy realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie. Wykonawcą robót jest Spółka EKOINBUD RENOWACJE z Gdańska. W trakcie pierwszego miesiąca udało się wykonać następujący zakres robót:

-  zbito tynki wewnętrzne;

- wykonano wewnętrzną instalację oświetleniową w sieni oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych. Nowa instalacja jest energooszczędna. Po zakończeniu prac rachunki za oświetlenie tych miejsc będzie ponosiła Gmina Cedry Wielkie.

- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną w mieszkaniach;

- dokonano odkrywki stropu na strychu.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i powinny zostać zakończone zgodnie z podpisaną umową do 30 września br.

Plebiscyt "Pomorskie Sztormy"

Gazeta Wyborcza Trójmiasto i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizowały wspólnie plebiscyt pn.: „Pomorskie Sztormy”. Łącznie zostanie przyznanych 10 nagród w kategoriach wyłonionych ze świata pomorskiego biznesu, sportu oraz kultury.  Dziesiąta kategoria to Pomorskie Euroinspiracje 2016 i jest to nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego mająca na celu wyróżnienie przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych. W każdej dziedzinie obradowały już kapituły złożone z dziennikarzy „Wyborczej”, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz niezależnych ekspertów. Kapituły wyłoniły po 10 nominacji we wszystkich kategoriach. W kategorii Pomorskie Euroinspiracje nominowany został projekt pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” realizowany przez Gminę Cedry Wielkie wspólnie z 9 partnerami. W dniach 3-17 lutego można głosować na swoich faworytów na kuponach publikowanych codziennie w Gazecie Wyborczej i w internacie pod adresem: www.pomorskiesztormy.pl Zachęcamy do głosowania i wsparcia Gminy w uzyskaniu wyróżnienia za realizację tego unikatowego projektu, którego rezultatem będą korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności ale i całego regionu w postaci odrestaurowania cennych obiektów zabytkowych. Laureatów Pomorskich Sztormów poznamy 28 lutego podczas uroczystej gali na Scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie.

Partnerski projekt w dziedzinie ochorny zabytków - pierwsza umowa już podpisana

Dnia 1 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie. Umowę w imieniu Gminy Cedry Wielkie podpisał Pan Wójt Janusz Goliński oraz reprezentujący Wykonawcę EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Pan Tomasz Balcerowski. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Zagospodarowania i urządzenia terenu obejmującego m.in.: renowację trawnika, odtworzenie nawierzchni kamiennej czy montaż energooszczędnych lamp.

2. Wykonania prac remontowych i wykończeniowych pomieszczeń zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie poprzez: renowację ścian, sufitów i posadzki na części wspólnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji p.poż., SSP, remontu wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję izby pamięci oraz zmianą przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji.

Realizacja w/w robót zgodnie z podpisaną umową nastąpi do dnia 30 września br. Koszt wykonania ato kwota 723 240,00 zł brutto, z czego 60% stanowi dofinansowanie jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zabytkowy dom podcieniowy w Miłocinie jest pierwszym z zadań, które realizowane będzie w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

Uroczyste podpisanie umowy na projekt ratowania żuławskich zabytków

14 czerwca 2016 r. w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński oraz Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Wniosek opracowany wspólnie przez 3 gminy oraz 7 instytucji spoza sektora finansów publicznych uzyskał najwyższą notę spośród wszystkich złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru na Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi około 13,5 mln zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie blisko 7,8 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na remonty kościołów, domów podcieniowych, obiektów hydrotechnicznych. Marszałek Województwa Mieczysław Struk jako główny atut w/w projektu podkreślił fakt, że skupia się on nie tylko na zabytkach należących do samorządów, ale został także rozszerzony o inne ważne dla Żuław obiekty.
W uroczystości podpisania umowy wzięli udział licznie zaproszeni goście m.in., Biskup diecezji elbląskiej Jacek Jezierski, Senator Leszek Czarnobaj, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Jan Szymański, poseł na Sejm RP Tadeusz Cymański, Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Starosta Powiatu Malborskiego Mirosław Czapla, wszyscy partnerzy oraz przedstawiciele lokalnych władz. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki, a zakończenie realizacji prac przewidziane jest na koniec III kwartału 2018 roku.

Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie.

W dniu 18.11.2016 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cedry Wielkie w ramach projektu zabytkowego ogłosiliśmy pierwszy przetarg na zadanie pn. ,,Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie”. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi Publiczne.

Zakres pierwszego przetargu projektu zabytkowego w Miłocinie obejmuje:

 

1. Zagospodarowanie i urządzenie terenu poprzez:
 1) Renowację trawnika - 995,86 m2,
 2) Zamontowanie pięciu lamp energooszczędnych–opraw ziemnych podświetlających,
 3) Budowę studzienki do poboru wody z istniejącego zbiornika dla celów p. poż., 
 4) Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni brukowej – 89,19m2,
 5) Odtworzenie nawierzchni kamiennej - 9,61 m2,
 6) Odtworzenie zatrawienia i skarpy - 13,81 m2.

2. Wykonanie prac remontowych i wykończeniowych pomieszczeń zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie poprzez:
 1) Renowację ścian, sufitów i posadzki na części wspólnej,
 2) Wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku (poza mieszkaniem nr 4),
 3) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji p.poż., SSP, 
 4) Remont wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję  izby pamięci,
 5) Zmianę przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2016 r.

bottom of page