top of page

Żuławy to teren, na którym znajdują się liczne zabytkowe kościoły, domy podcieniowe, ale również piękne przestrzenie publiczne czy unikalne obiekty jak mosty, śluzy czy cmentarze mennonickie. Wiele z tych zabytków skrywa piękne i cenne wypasażenie takie jak: ołtarze, chrzcielnice, organy, nagrobki, które bez odpowiedniego finansowego wsparcia bezpowrotnie zniknęłyby z pejzażu naszego rejonu.

W 2015 roku, trzy żuławskie samorządy: Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Staw zawiązały współpracę w celu uratowania najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie Żuław. W ramach ogłoszonych przez gminy konkursów na Partnerów projektu, do współpracy zgłosiło się dodatkowo sześć parafii i jeden przedsiębiorca.

Powstał projekt, jakże obszerny i kosztowny. Całkowita wartość zadań wyniosła ponad 13 mln. Włodarze gmin postanowili spróbować zawalczyć o zabytki, które bez  uzyskania pomocy  w postaci pozyskania środków zewnętrznych, mogłyby popaść w ruinę oraz przestałyby w przyszłości być świadectwem cennej żuławskiej historii. Inicjatywa  Partnerów żuławskich została jednak dostrzeżona i nagrodzona. Projekt zabytkowy znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, kwalifikując się tym samym do otrzymania wspracia finansowego w postaci dofinansowania w wysokości 60%  kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Strona ta zostanie poświecona zabytkom, które w ramach dofinansowania zostaną odnowione, wyrementowane lub odrestaurowane. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do przeglądania naszej strony. Na bieżąco będziemy Państwa informować o wydarzeniach związanych z realizacją tak szczególnego dla Nas Żuławiaków Projektu.

Cedry Wielkie
Nowy Dwór Gdański
Nowy Staw
bottom of page